Regulamin Świetlicowego Konkursu Recytatorskiego „Polska – moja Ojczyzna”

I. Cele konkursu:

 1. Pielęgnowanie postaw patriotycznych.
 2. Upowszechnianie kultury języka wśród dzieci.
 3. Popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury.
 4. Ukazanie piękna polskiej ziemi.
 5. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania poezją patriotyczną.
 6. Rozwijanie recytatorskich uzdolnień dzieci.

II. Udział w konkursie

Konkurs jest adresowany do uczniów klas I- III naszej szkoły. Każdą

z klas może reprezentować troje uczniów.

III. Kryteria oceny:

 1. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
 2. W swojej ocenie jury będzie brało pod uwagę:
 • opanowanie pamięciowe tekstu,
 • dostosowanie wiersza do własnych możliwości interpretacyjnych, dobór repertuaru,
 • ogólne wrażenia estetyczne: środki teatralne: gest, rekwizyty, muzykę,elementy scenograficzne,
 • interpretację tekstu – ekspresję.

IV. Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs odbędzie się 16 listopada 2018 r. w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 52 o godz. 10.00.
 2. Zgłoszenia uczniów nauczyciele świetlicy przyjmują do 31.10 br.
 3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a laureaci – nagrody rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

nauczyciele świetlicy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa