Rada Rodziców

Przewodnicząca:
Jowita Niemczyk – Szyszka

Zastępca:
Barbara Bławat

Sekretarz:
Barbara Kaczmarek

Członkowie:
Iwona Nowak,
Elżbieta Radomska,
Wioletta Szymańska,
Agnieszka Zielińska,
Magda Deinrych,
Jolanta Wróbel,
Dorota Piotrowska,
Joanna Bieganowska,
Magdalena Rybicka,
Agnieszka Rogalewska,
Anna Beśka,
Magdalena Stelczyk-Kaczorowska,
Anna Posiadłowska.

Ogłoszenia:
Rada Rodziców informuje, że w tym roku składka wynosi 10 zł/m-c.

UWAGA!!!
Zmiana numeru konta Rady Rodziców:

BANK PKO BP
13 1020 1811 0000 0802 0302 2175

 

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.