227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go maja

Dnia 3 maja 1791 r. w Polsce została uchwalona pierwsza w Europie, a druga na świecie konstytucja, która określała zasady, na jakich miała się opierać władza państwowa. Konstytucja 3 Maja była wyrazem nadziei Polaków na wzmocnienie Polski osłabionej po I rozbiorze i nadzieją na silną władzę królewską. Z tej okazji w czwartek 26 kwietnia 2018…

Zawody ekopojazdów

W ramach szkolnych kół konstruktorów pojazdów ECO ( projekt unijny) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku odbyły się 21 i 22 kwietnia  zawody ECO RC. Nasza szkoła (oddziały gimnazjalne) zdobyła 7 miejsce w jeździe sportowej na 21 szkół, a do finału weszliśmy z drugim czasem. Największe gratulacje dla Mikołaja Krakowiaka, Maksymiliana Karolewskiego, Kuby…

Konkurs z okazji Dnia Matki

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki w gimnazjum odbędzie się konkurs literacki o naszych „ SUPERMAMACH”. Można napisać: opowiadanie, charakterystykę, list o naszych mamach czy nawet wiersz. Każdą pracę prosimy wysłać w formie elektronicznej na adres e-mail: supermama.konkurs@gmail.com . Prace podpisane imieniem i nazwiskiem prosimy nadsyłać do 15 maja 2018 r. Powodzenia! Organizatorzy: Ewa Bingiel, Kaja…

Majówka

Przypominamy, że po wrześniowej konsultacji z Radą Rodziców dni: 30.04.,02.05., 04.05.2018 są wolne od zajęć lekcyjnych. Opieka świetlicowa w godz. 6.30-17.00 – dla dzieci rodziców pracujących po wcześniejszym złożeniu podania do Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem dni oraz godzin, w których jest potrzebna opieka. W tych dniach nie ma obiadów. Podania prosimy składać do piątku –…

Informacja

Dyrekcja szkoły informuje, że w związku z wydarzeniem z dnia 26.04.2018r. zostały zachowane wszelkie zasady i procedury bezpieczeństwa i ewakuacji. Zajęcia lekcyjne odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej nr 52.

Zebrania z rodzicami

zapraszamy na zebrania: 07.05 klasy I-III o godzinie 17:00 08.05 klasy IV – VII SP oraz klasy gimnazjalne II-III o godzinie 17:30 Na zebraniach zostaną podane informacje o proponowanych ocenach końcoworocznych.

Warsztat nt. zdrowego odżywiania

Dnia 12 kwietnia 2018 w klasie 4 c przeprowadzono dwugodzinny warsztat na temat zasad zdrowego odżywiania. Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Pani Agnieszka Kolan. Uczniowie mieli możliwość poszerzenia i utrwalenia swoich wiadomości przyrodniczych. Celem warsztatów było propagowanie zasad zdrowego żywienia oraz kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród uczniów.

Zajęcia pozalekcyjne z robotyki

W grudniu 2017 roku uczniowie klas 6 i 7 zakończyli udział w zajęciach pozalekcyjnych z robotyki, które były realizowane w ramach projektu „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe. Świat Cyfrowy Wokół Nas.”Poniżej zamieszczamy fotorelację z przeprowadzonych zajęć, prezentującą dokonania uczniów na zajęciach.