Obiady

OPŁATA ZA OBIADY
stolowka

Opłata za obiady w 2017 r.
Październik 85,80zł (22 x 3,90)
Listopad 81,90zł (21 x 3,90)
Grudzień 62,40zł (16 x 3,90)

Opłata za obiady w 2018 r.
Styczeń 70,20zł (18 x 3,90)
Luty 50,70zł (13 x 3,90)
Marzec 78,00 (20 x 3,90)

Ważne informacje dotyczące obiadów 

  • W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT od 1 stycznia 2017 r. termin płatności za obiady ulega zmianie. Do -10 tego dnia bieżącego miesiąca opłaty powinny być zaksięgowane na koncie szkoły.Po tym terminie zostają automatycznie naliczane odsetki.
  • Cena jednego obiadu – 3,90 zł.
  • Koszt obiadu w danym miesiącu podawany jest na tablicy obiadowej w szkole i na: www.facebook.com/sp52gdansk
  • W TYM ROKU SZKOLNYM OPŁATY ZA OBIADY DOKONUJEMY TYLKO W FORMIE PRZELEWU NA KONTO SZKOŁY !!! BANK PKO S.A. nr.12124012681111001038398402.
  • WPŁATY POWINNY BYĆ ZGODNE Z PODANĄ KWOTĄ, NIE NALEŻY ZAOKRĄGLAĆ.
  • W treści należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę . W przypadku rodzeństwa każde dziecko opisujemy oddzielnie.
  • Rezygnacje z obiadów lub nieobecności dziecka w szkole należy zgłaszać na pocztę e-mail kuchniasp52@wp.pl   lub tel. do intendenta do godziny– 8.00 (tel : 58 3416310 wew.33) ; tylko na tej podstawie będą odliczane koszty.
  • Każdy odpis za obiady należy skonsultować z intendentem do-5tego dnia miesiąca-dyżur w szkole w każdą środę w godz:9.00-17.00.
  • Samowolne odliczanie nieobecności spowoduje nieprawidłową opłatę i z różnicy będą naliczane odsetki.
  • Brak wpłaty w terminie uniemożliwi dziecku spożywanie posiłków w danym miesiącu.