Nasza kadra

Nasza kadra:

  Ewa Wasilewska -dyrektor szkoły
Joanna Obszańska – zastępca dyrektora szkoły
Lucyna Szapiel –  zastępca dyrektora szkoły
—————————————-

Odział przedszkolny:
Jolanta Neulitz,
Joanna Obszańska,
Sylwia Suligowska

Edukacja wczesnoszkolna:
Joanna Chmielecka,
Katarzyna Kierejsza,
Marzena Kołwzan,
Olga Musielak,
Joanna Obszańska,
Katarzyna Sarna,
Violetta Szymańska,
Urszula Walc

Język polski:
Izabela Bielska-Kiesz,
Ewa Bingiel,
Elżbieta Materny,
Izabela Ugowska-Tyran,

Języki obce:
Milena Byczkowska: język angielski,
Magdalena Iwanowska: język angielski,
Monika Malinowska: język angielski,
Marta Skoczeń – Pietryk: język angielski,
Małgorzata Dalla-Bella : język francuski,
Magdalena Buda: język niemiecki – urlop,
Martyna Dunajska: język niemiecki,
Kamila Makurat: język niemiecki

Historia:
Grzegorz Kierejsza,
Teresa Styś

Przyroda:
Anna Szymik-Morawska

Matematyka:
Małgorzata Górczyńska,
Violetta Kolincio,
Manuela Kropisz,
Alina Wrzesińska

Biologia:
Małgorzata Jacewicz

Chemia:
Małgorzata Górczyńska

Fizyka:
Sylwia Zoltan

Geografia:
Lucyna Szapiel

Wiedza o społeczeństwie:
Teresa Styś

Technika:
Małgorzata Górczyńska

Zajęcia komputerowe:
Sławomir Zając

Informatyka:
Małgorzata Jacewicz

Zajęcia artystyczne:
Agnieszka Maliszewska

Plastyka:
Marzena Kołwzan,
Agnieszka Maliszewska

Muzyka:
Agnieszka Maliszewska

Edukacja dla bezpieczeństwa:
Stefan Gierwatowski

Wychowanie fizyczne:
Radosław Gac,
Elżbieta Hincke,
Mirosława Pyrgiel,
Bogdan Obszański

Gimnastyka korekcyjna:
Bogdan Obszański

Religia:
Robert Gronek,
Barbara Kozłowska (s. Emmanuela),
Ewa Lewandowska

Nauczyciele wspomagający:
Danuta Lehmann,
Barbara Stolarska

Logoterapia:
Ewa Lis

Pedagog szkolny:
Światosława Głowacka-Brzeska,
Bogumiła Urban

Świetlica:
Sandra Juszczyk,
Małgorzata Kułakowska,
Barbara Serafin – urlop,
Sylwia Suligowska,
Karolina Szapiel,
Małgorzata Ucal

Biblioteka i czytelnia:
Marlena Paczoska,
Ewa Soboń

Rok szkolny 2009/2010 - wspólne zdjęcie pracowników szkoły.
Rok szkolny 2009/2010 – wspólne zdjęcie pracowników szkoły.

Górny rząd od lewej: Sławomir Zając, Mirosława Pyrgiel, Jolanta Schoenhoff, Barbara Bech, Elżbieta Sałek, Maria Pieczewska, Ewa Soboń, Izabela Bielska-Kiesz, Elżbieta Hincke, Violetta Szymańska, Katarzyna Sarna, Dorota Szalecka, Grzegorz Kierejsza, Barbara Pietrzyńska, Alina Wrzesińska, Katarzyna Ziółkowska.

Środkowy rząd od lewej: Krystyna Kapałka, Sylwia Szadkowska, Ewa Lewandowska, Joanna Chmielecka, Magdalena Buda, Marzena Kołwzan, Violetta Kolincio, Teresa Jabczyńska, Anna Kluk, Urszula Walc, Małgorzata Kułakowska, Joanna Obszańska, Izabela Ugowska – Tyran, Barbara Serafin.

Dolny rząd od lewej: Bogdan Obszański, Magdalena Leśnicka – Góra, Olga Musielak, Małgorzata Ucal, Danuta Perłak, Ewa Wasilewska, Katarzyna Fik, Ewa Lis, Jolanta Neulitz, Magdalena Iwanowska.