Kalendarz

Zebrania z rodzicami:

11.09.2017 (poniedziałek) g.17.00 Gimnazjum

12.09 .2017 (wtorek ) g.16.30

0-III g.16.30

IV-VII g.18.00

24.10.2017 (wtorek)  g.17.00-18.00 –   konsultacje

11.12.2017 ( poniedziałek) –   0-III  g.17.00 propozycje ocen

12.12.2017  (wtorek)-  IV- VII , II – III Gimnazjum 17.00 propozycje ocen

22.01.2018  (poniedziałek) 0-III g.17.00

23.01.2018  ( wtorek) IV- VII , II – III Gimnazjum- g.17.00

20.03.2018 (wtorek) – konsultacje g.17.00-18.00

07.05.2018 (poniedziałek) – I-III g.17.00 propozycje ocen

 08.05 . 2018  (wtorek)    IV-VII, II-III Gimnazjum g.17.00 propozycje ocen

11.06.2018 (poniedziałek) I-III g.17.00

12.06.2018  (wtorek) IV- VII , II – III Gimnazjum – g.17.00

 

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

ROZPOCZĘCIE ROK SZKOLNEGO – 4 września 2017r.

PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO:

 • I PÓŁROCZE – 4 września 2017r. – 28 stycznia 2018r.
 • II PÓŁROCZE – 29 stycznia 2017r. – 22 czerwca 2018r.

III. PRZERWY W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH

Zimowa przerwa świąteczna → 23 grudnia 2017r. – 31 grudnia 2017r.

Ferie zimowe. → 29 stycznia 2018r.  –  11 lutego 2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna. → 29 marca 2018r. –  3 kwietnia 2018r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 • 02.01.2018 (wtorek)
 • 18.04-20.04.2018 – egzamin III klas Gimnazjum
 • 30.04.2018 (poniedziałek)
 • 02.05.2018 (środa)
 • 04.05.2018 (piątek)
 • 01.06.2014 – (piątek )

 

IV. BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA /ZEWNĘTRZNE/

Egzamin gimnazjalny:

 • część humanistyczna → 18 kwietnia 2018r.  (środa) godz. 9.00
 • część matematyczno – przyrodnicza → 19 kwietnia 2018r.(czwartek) godz. 9.00
 • język obcy nowożytny → 20 kwietnia 2017r. (piątek) godz. 9.00
 • Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – 4, 5, 6 czerwca 2018r. godz. 9.00

V. KLASYFIKACJA ZA I PÓŁROCZE

 • Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen z poszczególnych przedmiotów → 8 grudnia 2017r.
 • Zawiadomienie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem z zajęć edukacyjnych oraz oceną nieodpowiednią  lub naganną zachowania. Rodzice otrzymują również pisemną informację o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów → do 10 grudnia 2017r.
 • Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze → 19 stycznia 2018r.

VI. KLASYFIKACJA ZA II PÓŁROCZE

 • Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen z poszczególnych przedmiotów → 4 maja 2018r.
 • Zawiadomienie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi  oraz oceną nieodpowiednią  lub naganną zachowania → do 10 maja 2018r.
 • Ostateczny termin wystawienia ocen za II półrocze → 8 czerwca 2018r.

VII. INNE WAŻNE TERMINY

 • Pasowanie na uczniów klas pierwszych SP → do 24 października 2017r.
 • Święto szkoły – Dzień Patrona → 2018r.

VIII. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

 • Uroczyste pożegnanie uczniów klas III gimnazjum → 21 czerwca 2018r.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 → 22 czerwca 2018r.