Dokumenty

pdfPolisa ubezpieczeniowa SP 52 Gdańsk

 

pdf

Formularz zgłoszenia szkody

 

pdf

Informacja odnośnie zakresu ubezpieczenia

 

pdf

Informacja na temat sposobu zglaszania szkody

 

pdf

WSO 2017

 

pdf

Statut 2017

 

pdfKarta zgłoszenia – świetlica

 

pdfRegulamin świetlicy

 

pdfGPE – instrukcja logowania

 

pdfSzkolny program wychowawczo-profilaktyczny Gimnazjum

 

pdfProgram wychowawczo-profilaktyczny SP

 

pdf

PROGRAM wychowawczo-profilaktyczny 2016-2020

 

pdfStatut Gim 12

 

pdfKryteria oceniania zachowania Gim 12

 

pdfWSO GIM 12